بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران فروش شماره تلفن اصناف و مشاغل جهت بازاریابی
تماس

بانک اطلاعاتی اتحاديه فروشندگان لوازم التحرير و كتاب فروشان کل کشور به تفکیک استان و شهرستان در دسترس می باشد .

این بانک شامل عنوان صنف ، نام متصدی ، آدرس و شماره تماس می باشد .

بانک اطلاعات اتحادیه نشر وانتشارات شامل صنف های زیر می باشد:

1-بانک اطلاعات فروشندگان لوازم التحریر

2-بانک اطلاعات انتشارات

3-بانک اطلاعات تایپ و کپی

4-بانک اطلاعات روزنامه فروشان

5-بانک اطلاعات صحافی

6-بانک اطلاعات فروشندگان کاغذ و مقوا

7-بانک اطلاعات ماشین و لوازم اداری

8-بانک اطلاعات کتاب و مجله

بانک اطلاعاتی اتحاديه فروشندگان لوازم التحرير و كتاب فروشان:9800ردیف