بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران-لیست اصناف و مشاغل کشور
تماس
بانک اطلاعات اصناف

بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

بانک اطلاعات فروشندگان مبلمان اداری کشور

بانک اطلاعات فروشندگانمبلمان اداری کشور

بانک اطلاعات فروشندگان مبلمان اداری کشور با مشخصات کامل به همراه موبایل وتلفن ثابت می باشد

تعداد اطلاعات 430ردیف می باشد

برای خرید اطلاعات میتوانید از لینک پایین اقدام نمایید.

.

بانک اطلاعات کیف وکفش فروشان کشور

جهت خرید اینترنتی بانک اطلاعات فروشندگان کیف وکفش کلیک کنید
بسته اطلاعاتی اتحادیه فروشندگان کیف وکفش کشوربا مشخصات کامل

اطلاعات صنف کیف وکفش فروشان کشور با فیلدهای :نام ونام خانوادگی ،تخصص،آدرس ،تلفن ثابت وموبایل جهت دانلود در سایت ایران اصناف

درصد خطای اطلاعات کیف وکفش بسیار پایین میباشد(06%)

بازدید کننده عزیز سایت اصناف ایران با توجه به محرمانه بودن اطلاعات صنف مورد نظرخواهشمند است برای تهیه اطلاعات مورد نظر درخواست کتبی خرید صنف مورد نظر را با سربرگ شرکت(حقوقی)ارسال نمایید تا پس از بررسی با شما تماس گرفته شود.

شرکت اصناف ایران تنها مرجع بانک اطلاعات مشاغل کشور میباشد وهیچ نمایندگی در کشور ندارد

تعداد اطلاعات کیف وکفش کشور با بروز رسانی مهر 1396 تعداد 26000ردیف با شماره همراه ومشخصات کامل وتعداد کل دیتا 41000ردیف می باشد

جهت خرید آنلاین بانک اطلاعات کیف وکفش فروشان کشور کیلیک کنید

بانک اطلاعات میوه وتره بار کشور

بانک اطلاعات فروشندگان ومیادین میوه وتره بار کشور
برکورد کلی:38957 ردیف
رکورد بروز شده وجدید:17159ردیف

در این بانک اطلاعاتی مشخصات غرفه های میادین میوه وتره بار در کل کشور وهمچنین خرده فروشان میوه موجود می باشد.
بعد از پرداخت وجه لینک دانلود فایل خریداری شده ضمیمه خرید شما میگردد ومیتوانید دانلود نمایید.

جهت خرید کلیک نمایید ویا به منوی خرید آنلاین بانک مشاغل مراجعه نمایید.

بانک اطلاعات فروشندگان لوازم ورزشی کشور

بانک اطلاعات لوازم ورزشی با مشخصات کامل همراه با موبایل وآدرس وتلفن ثابت

بروزرسانی 1395 واطلاعات به صورت کشوری بروز گردیده است

لطفا جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

بانک اطلاعات دفاتر کپی وزیراکس کشور

بسته اطلاعاتی دفاتر کپی وزیراکس کشوربا مشخصات کامل

اطلاعات صنف دفاتر کپی وزیراکس کشور با فیلدهای :نام ونام خانوادگی ،تخصص،آدرس ،تلفن ثابت وموبایل جهت دانلود

درصد خطای اطلاعات دفاتر کپی وزیراکس بسیار پایین میباشد(02 %)

شرکت اصناف ایران از ارسال اطلاعات اتحادیه واصناف کشور به افراد حقیقی معذور می باشد

 

بانک اطلاعات انتشارات کشوربه تفکیک استان
بسته اطلاعاتی انشارات کشوربا مشخصات کامل

اطلاعات صنف انتشارات کشور با فیلدهای :نام ونام خانوادگی ،تخصص،آدرس ،تلفن ثابت وموبایل جهت دانلود

درصد خطای اطلاعات انتشارات فروشان بسیار پایین میباشد(02 %)

شرکت اصناف ایران از ارسال اطلاعات اتحادیه واصناف کشور به افراد حقیقی معذور می باشد

بانک اطلاعاتی اتحادیه رایانه کشور

بسته اطلاعاتی اتحادیه فروشندگان کامپیوتر کشور مشخصات کامل

مشخصات صنف رایانه کشور با فیلدهای :نام ونام خانوادگی ،تخصص،آدرس ،تلفن ثابت وموبایل جهت دانلود

درصد خطای اطلاعات صنف حرارتی وبرودتی بسیار پایین میباشد(5%)

بازدید کننده عزیز سایت اصناف ایران با توجه به محرمانه بودن اطلاعات صنف مورد نظرخواهشمند است برای تهیه اطلاعات مورد نظر درخواست کتبی خرید صنف مورد نظر را با سربرگ شرکت(حقوقی)ارسال نمایید تا پس از بررسی با شما تماس گرفته شود.

شرکت اصناف ایران از ارسال اطلاعات اتحادیه واصناف کشور به افراد حقیقی معذور می باشد

اطلاعات بسته کامل صنف رایانه کشور شامل :

1-فروشندگان قطعات وتجهیزات رایانه

2-فروشندگان قطعات شبکه

3-تعمیرکنندگان قطعات کامپیوتر

4-برنامه نویسان کشور

5-خدمات لوازم جانبی وفروشندگان سی دی های برنامه

تعداد اطلاعات صنف رایانه کشور با بروز رسانی مهر 1394 شانزده هزار وپانصد12000ردیف می باشد.

برای خرید مستقیم بانک اطلاعات کامپیوتر کشور کلیک کنید

بانک اطلاعات فروشندگان چینی وبلور کشور

بسته اطلاعاتی اتحادیه فروشندگان چینی وبلور کشور مشخصات کامل

مشخصات صنف چینی کشور با فیلدهای :نام ونام خانوادگی ،تخصص،آدرس ،تلفن ثابت وموبایل جهت دانلود

درصد خطای اطلاعات صنف چینی وبلور بسیار پایین میباشد(3%)

بازدید کننده عزیز سایت اصناف ایران با توجه به محرمانه بودن اطلاعات صنف مورد نظرخواهشمند است برای تهیه اطلاعات مورد نظر درخواست کتبی خرید صنف مورد نظر را با سربرگ شرکت(حقوقی)ارسال نمایید تا پس از بررسی با شما تماس گرفته شود.

جهت خرید اینترنتی بانک اطلاعات چینی وبلور کشور کلیلک کنید

شرکت اصناف ایران از ارسال اطلاعات اتحادیه واصناف کشور به افراد حقیقی معذور می باشد

اطلاعات بسته کامل صنف چینی وبلورکشور شامل :

1-فروشندگان چینی وبلور کشور

2-فروشندگان تجهیزات ولوازم آشپزخانه

تعداد اطلاعات صنف چینی وبلورکشور با بروز رسانی مهر 1394 شانزده هزار وپانصد3800ردیف می باشد.

بانک اطلاعات پرده دوزان وپرده فروشان

بسته اطلاعاتی اتحادیه پرده فروشان کشور مشخصات کامل

مشخصات صنف پرده فروشان کشور با فیلدهای :نام ونام خانوادگی ،تخصص،آدرس ،تلفن ثابت وموبایل جهت دانلود

درصد خطای اطلاعات صنف پرده فروشان بسیار پایین میباشد(10%)

 

جهت خرید آنلاین بانک اطلاعات پرده فروشان کشور کلیک کنید

بازدید کننده عزیز سایت اصناف ایران با توجه به محرمانه بودن اطلاعات صنف مورد نظرخواهشمند است برای تهیه اطلاعات مورد نظر درخواست کتبی خرید صنف مورد نظر را با سربرگ شرکت(حقوقی)ارسال نمایید تا پس از بررسی با شما تماس گرفته شود.

شرکت اصناف ایران از ارسال اطلاعات اتحادیه واصناف کشور به افراد حقیقی معذور می باشد

اطلاعات بسته کامل صنف پرده فروشان کشور شامل :

1-فروشندگان پرده فروشان کشور

2-فروشندگان پارچه ولوازم پرده

تعداد اطلاعات صنف پرده فروشان کشور با بروز رسانی مهر 1394 شانزده هزار وپانصد6000ردیف می باشد.

بانک اطلاعات لوستر فروشان کشور

جهت خرید آنلاین بانک اطلاعات لوستر فروشان کلیک کنید

بانک اطلاعات لوستر فروشان کشوربا مشخصات کامل

با فیلدهای لوستر فروشان کشوربا اطلاعات :نام ونام خانوادگی ،آدرس ،تلفن ثابت وموبایل

درصد خطای اطلاعات لوستر فروشان در بسته بروز شده خرداد92(25%)

درصد خطـای اطلاعات لوستر فروشان در بسته بروز شده مهر95(5%)

جهت خرید آنلاین بانک اطلاعات لوستر فروشان کلیک کنید

بازدید کننده عزیز سایت اصناف ایران با توجه به محرمانه بودن اطلاعات این مجموعه خواهشمند است برای تهیه اطلاعات مورد نظر درخواست کتبی خرید صنف مورد نظر را با سربرگ شرکت(حقوقی)ارسال نمایید تا پس از بررسی با شما تماس گرفته شود.

شرکت اصناف ایران از ارسال اطلاعات لوستر فروشان به افراد حقیقی معذور می باشد
تعداد لوستر فروشان کشور با بروز رسانی مهر1395 شش هزارودویست2307ردیف میباشد.